XIX Międzynarodowy Festiwal Zaduszki Organowe im. prof. Jana Jargonia

XIX Międzynarodowy Festiwal
Zaduszki Organowe im. prof. Jana Jargonia

29 października – 9 listopada 2022
Kraków

 

Kalendarz wydarzeń:

29 października 2022 (sobota), godz. 19.00

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa OO. Jezuitów, ul. Kopernika 26

Recital inauguracyjny

Dariusz Bąkowski-Kois (Kraków)

 

2 listopada 2022 (środa), godz. 19.00

Kościół Świętego Krzyża, ul. Świętego Krzyża 23

Tobias Horn (Stuttgart/Niemcy)

 

3 listopada 2022 (czwartek), godz. 10.00

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, ul. św. Tomasza 43, sala 404

Międzynarodowa sesja naukowa Niemiecka organowa muzyka dawna: kompozytorskie tradycje stylistyczne i dziedzictwo organmistrzowskie /w 300. rocznicę śmierci Johanna Kuhnaua (1660-1722)
i Johanna Adama Reinckena (1643-1722)/

Referaty: Tobias Horn, Johan Hermans, Henk de Vries, Marcin Szelest, Krzysztof Urbaniak

 

3 listopada 2022 (czwartek), godz. 19.00

Kościół Świętego Krzyża, ul. Świętego Krzyża 23

Henk de Vries (Groningen/Holandia)

 

4 listopada 2022 (piątek), godz. 20.00

Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa OO. Paulinów „Na Skałce”, ul. Skałeczna 15

Marcin Kucharczyk (Kraków)

 

5 listopada 2022 (sobota), godz. 19.00

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa OO. Jezuitów, ul. Kopernika 26

Recital laureata I nagrody VIII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. prof. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie

Bartłomiej Maziarz (Kraków)

 

6 listopada 2022 (niedziela), godz. 20.00

Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa OO. Paulinów „Na Skałce”, ul. Skałeczna 15

Krzysztof Urbaniak (Łódź)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 listopada 2022 (poniedziałek), godz. 19.00

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, ul. św. Tomasza 43, sala 404

Koncert César Franck (1822-1890) w 200. rocznicę urodzin w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie: Weronika Karolczuk, Piotr Michalik, Mikołaj Tokarczyk, Filip Konieczny, Adam Widziński

 

8 listopada 2022 (wtorek), godz. 19.00

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa OO. Jezuitów, ul. Kopernika 26

Tadeusz Barylski (Częstochowa)

 

9 listopada 2022 (środa), godz. 19.00

Kościół Świętego Krzyża, ul. Świętego Krzyża 23

Koncert finałowy

Veronika Miecznikowska (Mannheim/Niemcy) – skrzypce

Tytus Miecznikowski (Lugano/Szwajcaria) – wiolonczela

Marcin Szelest (Kraków) – organy

 

 

-

 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

Program festiwalu może ulec zmianom.

Aktualne informacje zamieszczane będą na stronie

www.krakowskieforum.pl

 

Organizatorzy Zaduszek Organowych poświęconych pamięci prof. Jana Jargonia pragną,
aby to wydarzenie muzyczne w wykonaniu wybitnych muzyków, a wśród nich uczniów Profesora wpisywało się trwale w kalendarium dóbr kulturalnych naszego miasta.

 

-

 

Przyświeca nam również cel przybliżenia znakomitej postaci Profesora, Krakowianina z wyboru, który szczególne zasługi odniósł jako wybitny wykonawca muzyki organowej w kraju i za granicą. Bardzo ważnym nurtem Jego dokonań było także budownictwo organowe. Jego działalność na tym polu generalnie polepszyła stan instrumentarium na terenie Krakowa i całej Polski. Biorąc pod uwagę miarę
i wielkość osiągnięć prof. Jana Jargonia pragniemy, aby Zaduszki Organowe były wyrazem naszej pamięci o Nim. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji naszych działań.


-

 

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE FESTIWALU:

Prof. dr hab. Mirosława Semeniuk-Podraza

Prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois

Maciej Szubra

Jan Jargoń

ur. 23 czerwca 1928 r., zm. 31 października 1995 r.

 

Studia muzyczne ukończył w krakowskiej PWSM w roku 1956 w zakresie gry na organach
(w klasie prof. B. Rutkowskiego) oraz kompozycji (w klasie St. Wiechowicza). Już w czasie studiów wyróżniał się swym talentem muzycznym. W roku 1950 został laureatem I Nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Bachowskim w Poznaniu. Koncertował w kraju, a następnie za granicą (Austria, Bułgaria, Czechosłowacja, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, ZSRR, Szwajcaria, Węgry). Był jurorem w wielu konkursach organowych krajowych i międzynarodowych. Dokonał licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych. Od roku 1956 datuje się Jego praca w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie zdobywał kolejno wszystkie stopnie naukowe, uwieńczone stanowiskiem profesora zwyczajnego
w 1987 roku.

Nie sposób w kilku słowach przedstawić całego ogromu pracy Profesora i jej efektów.
Jan Jargoń należał do czołowych polskich pedagogów. Wychował liczną grupę organistów wirtuozów, znanych oraz cenionych w Polsce i na świecie. Pełniąc funkcję kolejno dziekana
i prorektora, a przede wszystkim kierownika Katedry Organów Akademii Muzycznej
w Krakowie, przyczynił się do nadania wysokiej rangi artystycznej Uczelni oraz jej znaczenia w Europie. Swoją działalnością koncertową propagował polską muzykę, a także twórczość kompozytorów krakowskich. Jan Jargoń prowadził szereg festiwali o randze międzynarodowej, a wśród nich krakowski festiwal Dni Muzyki Organowej od roku 1966.

Godne uwagi i podziwu są dokonania Profesora w dziedzinie budownictwa organowego, ochrony zabytkowych organów i projektowania nowych instrumentów. Przyczynił się do tego, iż w 1970 roku wydana została bardzo ważna ustawa o ochronie zabytkowych organów w Polsce, dzięki której –
z inicjatywy Profesora – w 1971 roku powstała Pracownia Konserwacji Zabytkowych Organów przy PKZ-tach w Krakowie. Będąc stałym jej konsultantem, przyczynił się do uratowania i przywrócenia świetności najcenniejszym zabytkowym organom w Polsce, m.in. w Jędrzejowie, Kazimierzu nad Wisłą, Orawce czy Olkuszu, a także w Krakowie w kościele św. Mikołaja, Bazylice OO. Paulinów „Na Skałce”, Bazylice Mariackiej, Bazylice OO. Karmelitów „Na Piasku”. Był autorem wielu projektów brzmieniowych nowych instrumentów w Akademii Muzycznej w Krakowie, w Filharmonii Krakowskiej, w kościele OO. Salezjanów na Dębnikach, w Arce Pana w Nowej Hucie – Bieńczycach, w Mistrzejowicach i wielu innych. Jego działalność na tym polu radykalnie polepszyła stan instrumentarium na terenie Krakowa i archidiecezji krakowskiej.

Wspomnieć należy również Jego nieustanną troskę o podniesienie poziomu wykonawstwa muzyki liturgicznej oraz znaczenia samego organisty w kościele. Wśród szerokiej działalności prof. Jana Jargonia nie można pominąć Jego poważnych dokonań kompozytorskich, które wzbogaciły współczesną polską literaturę muzyczną.  

Za swą działalność i znakomite rezultaty w obszarze pedagogiki muzycznej i polskiej kultury został uhonorowany trzykrotnie nagrodą Ministra Kultury, Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Nagrodą Miasta Krakowa oraz tytułem Zasłużonego Nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

29 października 2022 (sobota), godz. 19.00

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa OO. Jezuitów, ul. Kopernika 26

 

Recital inauguracyjny

Dariusz Bąkowski-Kois (Kraków)

 

PROGRAM

Johann Kuhnau (1660-1722) /w 300. rocznicę śmierci/

Biblische Sonaten: Suonata sesta in Es La Tomba di Giacob / Nagrobek Jakuba

            I. Cierpienie dzieci Jakuba przy łożu umierającego ojca, nieco złagodzone przez ojcowskie błogosławieństwo

            II. Ich myśli o skutkach śmieci Jakuba

            III. Podróż z Egiptu do Ziemi Kanaan

            IV. Pogrzeb Izraela. Lament żałobników

            V. Ich pocieszenie

 

Ferenc Liszt (1811-1886)

            Trauerode

 

Stanisław Moniuszko (1819-1872) /w 150. rocznicę śmierci/

            Za umarłych

 

César Franck (1822-1890) /w 200. rocznicę urodzin/

Pièces posthumes / L'Organiste II

            XLIV. Offertoire H-dur FWV 24/30, CFF 95

            III. Élévation A-dur FWV 24/3, CFF 93

            XXXIX. Offertoire d-moll FWV 24/25, CFF 57

            XLI. Sortie D-dur FWV 24/27, CFF 94

 

Dariusz Bąkowski-Kois – ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (1997) oraz Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie organów prof. Józefa Serafina (2000, dyplom z wyróżnieniem). Specjalizację w zakresie wykonawstwa francuskiej neoromantycznej symfoniki organowej odbył w ramach studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie pod kierunkiem kwal. II st. Magdaleny Czajki (2002/2003). Studia podyplomowe kontynuował (2003/2004) w Konserwatorium Wiedeńskim (obecnie: Privatuniversität Wien) w klasie organów Thomasa Schmögnera (także na Wydziale Muzyki Dawnej, z zakresu gry na klawesynie, klawikordzie oraz pianoforte).

Prowadzi ożywioną działalność artystyczną w kraju i za granicą: koncertował we Francji, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Norwegii, Szwecji, Estonii, Włoszech, w Rosji, Chinach, Meksyku, a także w Brazylii. Występował z recitalami w tak prestiżowych miejscach jak Archikatedra św. Piotra w Kolonii, (Archi)katedra św. Piotra w Trewirze, Bazylika Konstantyna (Aula Palatina) w Trewirze, Katedra NMP w Antwerpii, Katedra św. Bawona w Gandawie, Katedra św. Salwatora w Brugii, Katedra św. Marcina w Utrechcie, Grote of Sint-Laurenskerk Rotterdam, Katedra św. Bawona w Haarlem, Grote Kerk NMP w Bredzie, Katedra NMP w Tallinnie, Archikatedra NMP w Moskwie czy Narodowe Centrum Sztuki (NCPA) w Pekinie. W latach 2001-2007 ściśle współpracował z zespołem Capella Cracoviensis, realizując w ramach licznych koncertów partie solowe, a także organo obbligato czy basso continuo. Był jurorem międzynarodowych konkursów organowych w Rumi i Łodzi, Tariverdiewa w Hamburgu oraz licznych konkursów ogólnopolskich.

Od 1999 roku jest pracownikiem Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2002 roku doktoryzował się na Wydziale Historycznym UJ (praca doktorska z zakresu historii mentalności szlachty polskiej początków XVIII wieku). W 2006 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu instrumentalistyki (praca habilitacyjna poświęcona zagadnieniom wykonawstwa iberyjskiej muzyki organowej XVII stulecia), zaś w roku 2013 otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. W 2014 roku ukończył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu studia podyplomowe Master of Business Administration – Zarządzanie Szkołą Wyższą. W kadencji władz Uczelni 2012-2016 pełnił funkcję Prorektora ds. dydaktyki i rozwoju kadry Akademii Muzycznej w Krakowie, w latach 2016-2020 był Kierownikiem Katedry Organów swej macierzystej Uczelni.


2 listopada 2022 (środa), godz. 19.00

Kościół Świętego Krzyża, ul. Świętego Krzyża 23

 

Tobias Horn (Stuttgart/Niemcy)

 

PROGRAM

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist BWV 667
(in organo pleno/con pedale obbligato; aus der Leipziger Originalhandschrift)

 

Jean Titelouze (1563-1633)

Veni Creator (4 Verseti)

 

Matthias Weckmann (1616-1674)

Fantasia in d

Magnificat Secundi Toni
(primus versus à 5; secundus versus à 4 auff 2 Clavir; tertius versus à 5; quartus versus à 6)

 

Johann Sebastian Bach

Fuga sopra il Magnificat BWV 733

 

Jan Pieterszoon Sweelinck (1561-1621)

Fantasia cromatica SwWV 258

Vater unser im Himmelreich (4 variatie: à 4 voc.; à 4 voc. Coral in cantu; à 4 voc. Coral in cantu colloratus; à 4 voci coral in Basso colloratus)

 

Georg Böhm (1661-1733)

Vater unser im Himmelreich (à 2 Claviers et Pedal)

 

Johann Sebastian Bach

Fantasia super Komm, heiliger Geist, Herre Gott BWV 651
(in organo pleno/il canto fermo nel pedale; aus der Leipziger Originalhandschrift)

 

 

Tobias Horn (ur. 1970) – jeden z czołowych organistów niemieckich. Laury na najbardziej znaczących międzynarodowych konkursach organowych otworzyły mu drogę do światowej kariery: w 2000 roku zdobył I nagrodę w zakresie interpretacji oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworów Johanna Sebastiana Bacha na międzynarodowym konkursie L'Europe et l'Orgue w Maastricht, Liège oraz Aachen, oraz II nagrodę (I nie przyznano) w ramach Concours international Suisse de l'Orgue. Regularnie występuje w ramach najbardziej znaczących festiwali organowych – w Norymberdze, Maastricht, Genewie, jak również wykonuje muzykę na największych europejskich instrumentach, np. w Laurenskerk w Rotterdamie, St. Jan w s'Hertogenbosch, w katedrach w Strassburgu, Wiedniu, Akwizgranie, Antwerpii, Haarlem, St. Gallen czy Bergen. Koncertuje także w Stanach Zjednoczonych.

Wśród jego nauczycieli znajdują się największe postaci świata organowego – prof. dr Ludger Lohmann oraz prof. dr Jon Laukvik, pod kierunkiem których studiował w zakresie gry na ogranach i na klawesynie w Musikhochschule w Stuttgarcie. Specjalizując się w zakresie francuskiej barokowej oraz symfonicznej muzyce neoromantycznej, pobierał także nauki u Jeana Boyer (w Lyonie i Lille) oraz u Bena van Oostena (w Hadze i Rotterdamie).

Jego rozległy repertuar zawiera większość największych utworów literatury organowej, m.in. komplet dzieł Johanna Sebastiana Bacha, Charlesa-Marie Widora, Louisa Vierne'a, najbardziej znaczące kompozycje Ferenca Liszta, Maxa Regera, Marcela Dupré, ponadto wiele utworów w zakresie literatury dawnej oraz współczesnej. Jego nagrania dzieł romantycznych (Regera i Vierne'a) spotkały się
z entuzjastycznymi recenzjami publikowanymi na łamach uznanych czasopism środowiska organowego.

Tobias Horn aktywnie występuje również w charakterze dyrygenta oraz akompaniatora, prowadząc wielkie dzieła oratoryjne, kantaty, opracowania mszy, jak również dzieła orkiestrowe oraz realizując
w nich partie instrumentów klawiszowych. Udziela się także jako pedagog, prowadząc klasę organów
w Musikhochschule Stuttgart, jak również szeroko zakrojoną również działalność dydaktyczną na gruncie muzyki kościelnej. Jest kantorem curkułu Besigheim Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

 

 


3 listopada 2022 (czwartek), godz. 10.00

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, ul. św. Tomasza 43, sala 404

 

Międzynarodowa sesja naukowa Niemiecka organowa muzyka dawna: kompozytorskie tradycje stylistyczne i dziedzictwo organmistrzowskie /w 300. rocznicę śmierci Johanna Kuhnaua (1660-1722) i Johanna Adama Reinckena (1643-1722)/

Referaty: Tobias Horn, Johan Hermans, Henk de Vries, Marcin Szelest, Krzysztof Urbaniak

 

 

PROGRAM

10.00 – otwarcie sesji

10.10 – Johan Hermans (Hasselt/Belgia); Johann Pachelbel – a pioneer of Bach?

10.50 – Tobias Horn (Stuttgart/Niemcy); Between 1680 and 1730: BWV 548 and Northern Germany. Some maybe unknown remarks on synthesis and reusing (or recycling) in the late work of a polyglot-thinking Master from Thuringia

11.30 – Marcin Szelest (Kraków); Pelplińskie przekazy północnoniemieckich fantazji chorałowych

12.10 – Henk de Vries (Groningen/Holandia); The Dutch echo in Hamburg

12.50 – Krzysztof Urbaniak (Łódź); XVI-wieczne wskazówki registracyjne z kościoła NMP w Szczecinie − nowe dokumenty do działalności organmistrza Jacoba Scherera (†1574)

 3 listopada 2022 (czwartek), godz. 19.00

Kościół Świętego Krzyża, ul. Świętego Krzyża 23

 

Henk de Vries (Groningen/Holandia)

 

PROGRAM

Heinrich Scheidemann (ca. 1595-1663)

Benedicam Domino (intawolacja motetu H. Praetoriusa)

Kyrie ultima (3 wersety)

 

Samuel Scheidt (1587-1654)

Warum betrubst du dich mein Herz SSWV 106 (5 wariacji)

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

III Partita na skrzypce solo BWV 1006 (opr. na ped. solo G.H. Wagner)

            V. Bourrée

 

Jacob Praetorius (1586-1651)

Magnificat primi toni (2 wersety)

 

Jan Pieterszoon Sweelinck (1561-1621)

Echo-fantasia in a (eolska) SwWV 275

 

Anonymus (prawd. Thomas Preston, †1563)

Upon La Mi Re

 

Henk de Vries (*1979)

Improwizacja La Mi Re

 

Georg Böhm (1661-1733)

Vater unser im Himmelreich

Praeludium in d

 

 

Henk de Vries (ur. 1979) ukończył Konserwatorium w Groningen, gdzie studiował grę na organach pod kierunkiem Johana Beeftinka oraz Theo Jellemy. Równocześnie w Królewskim Konserwatorium w Hadze studiował muzykę kościelną, improwizację współczesną, grę na klawesynie, fortepianie, basso continuo oraz dyrygenturę chóralną. W Hadze grę na organach studiował w klasach Theo Jellemy i Josa van der Kooy'a; z kolei w Wyższej Szkole Muzycznej w Hamburgu jego nauczycielem był prof. Wolfgang Zerer. Brał także udział w licznych kursach mistrzowskich w wielu krajach europejskich.

Jest organistą tytularnym w kościele św. Piotra w Zuidbroek, gdzie gra na znakomitym instrumencie Schnitgera/Freytaga z 1795 roku, a także organistą kościoła św. Jakuba w Zeerijp mieszczącego zabytkowy średniotonowy instrument wybudowany w 1651 roku. Grywa także regularnie na słynnym instrumencie Schnitgera z 1692 roku znajdującym się w Sint-Maartenskathedraal w Groningen.

Henk de Vries działa aktywnie jako ekspert budownictwa organowego, nadzoruje restauracje zabytkowych instrumentów, jest członkiem Holenderskiej Gildii Organmistrzowskiej. W roku 2014 został powołany na stanowisko kuratora organów w Martinikerk w Groningen; ostatnio zajmował się renowacją słynnych organów Hinsza (1733/1734) w Leens.

Jest jurorem krajowych i międzynarodowych konkursów, koncertuje w ramach licznych międzynarodowych festiwali organowych.

 

 


4 listopada 2022 (piątek), godz. 20.00

Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa OO. Paulinów „Na Skałce”, ul. Skałeczna 15
 
Recital laureata I nagrody XI Międzynarodowego Konkursu im. J. P. Sweelincka w Gdańsku (2021)


Marcin Kucharczyk (Kraków)

 


PROGRAM


Dieterich Buxtehude (1637-1707)                   
Toccata in F BuxWV 156

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)               
Onter een linde groen SwWV 325

Matthias Weckmann (1617-1674)                   
Magnificat Secundi Toni
Primus Versus – a 5 [pedaliter]
Secundus Versus – a 4, Auff 2 Clavir [pedaliter]
Tertius Versus – a 5
Quartus Versus – a 6

Nicolaus Bruhns (1665-1697)                   
Praeludium in G

Heinrich Scheidemann (1595-1663)               
Dic nobis Maria

Samuel Scheidt (1587-1654)
Echo ad mauale duplex forte&lene SSWV 128           

Dieterich Buxtehude (1637-1707)                   
Praeludium in g BuxWV 148


Marcin Kucharczyk jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie organów prof. dr. hab. Dariusza Bąkowskiego-Kois (2022, dyplom z wyróżnieniem). W 2021 w ramach programu Erasmus+ studiował także w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu pod kierunkiem prof. Wolfganga Zerera i prof. Matthiasa Neumanna (organy) oraz prof. Menno van Delfta (klawesyn i klawikord).
W 2014 ukończył z wyróżnieniem Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie, a w 2017 - Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie w klasie organów mgr. Wiesława Kaczora (dyplom z wyróżnieniem). Od 2015 współpracuje z Dziewczęcym Chórem Katedralnym Puellae Orantes. W okresie 2012-2019 był organistą w parafii św. Katarzyny w Turzy.
Jego dokonania artystyczne były nagradzane stypendiami, m. in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska (2022) Marszałka Województwa Małopolskiego (2020, 2019) oraz Prezydenta Miasta Tarnowa (2017, 2016). Brał udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez światowej sławy organistów, takich jak Jörg Andreas Bötticher, Olivier Penin, Tobias Horn, Jos van der Kooy, Thomas Lennartz, Sven-Ingvard Mikkelsen, Ingace Michiels, Ines Maidre, Martin Bambauer.
Jest zdobywcą I miejsca na XI Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku (2021), a także laureatem I nagrody w konkursie organowym w ramach XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi (2020), jak również I nagrody w VII Ogólnopolskim Konkursie Organowym im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie (2019), III nagrody podczas VI Akademickiego Konkursu Organowego Romuald Sroczyński in memoriam w Poznaniu (2018) oraz finalistą VII Międzynarodowego Konkursu Organowego w Dudelange (Luksemburg, 2019).
Koncertował w ramach licznych festiwali w kraju i za granicą,  m. in. w Niemczech, Holandii, Estonii, Luksemburgu, na Węgrzech, w tym w tak prestiżowych miejscach jak Katedra ewangelicka NMP w Tallinie, De Duif w Amsterdamie, Bazylika Mariacka w Krakowie, Bazylika Jasnogórska, Bazylika Farna w Poznaniu, Archikatedra we Wrocławiu, Archikatedra w Przemyślu, czy Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku.
5 listopada 2022 (sobota), godz. 19.00

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa OO. Jezuitów, ul. Kopernika 26

 

Recital laureata I nagrody VIII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. prof. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie

Bartłomiej Maziarz (Kraków)

 

PROGRAM

Charles Tournemire (1870-1939)

Symphonie Sacrée op. 71

 

Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901)

XVIII Sonata A-dur op. 188

            I. Phantasie. Grave

            II. Capriccio. Agitato

            III. Idylle. Andantino pastorale

            IV. Finale. Con moto

 

Bartłomiej Maziarz – jest studentem roku dyplomowego studiów magisterskich Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie organów prof. dr. hab. Dariusza Bąkowskiego-Kois.
W 2018 roku ukończył Państwową Szkołę Muzyczną im. A. Malawskiego w Przemyślu w klasie organów
dr. Daniela Prajznera. W okresie 2016-2018 był organistą Konkatedry Stanisława BM w Lubaczowie.

W 2021 roku został laureatem I nagrody VIII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. prof. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie. Regularnie występuje jako solista w ramach liczących się festiwali organowych.

Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich, które prowadzili światowej sławy organiści, jak Olivier Penin, Martin Bambauer, Monica Melcova, Matteo Imbruno.

 

 


6 listopada 2022 (niedziela), godz. 20.00

Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa OO. Paulinów „Na Skałce”, ul. Skałeczna 15

 

Krzysztof Urbaniak (Łódź)

 

PROGRAM

 

Johann Sebasian Bach (1685-1750)

Ricercar à 3 BWV 1079/I (Musikalisches Opfer)

Johann Adam Reincken (1643-1722)

Toccata in G

 

Johann Sebastian Bach

Passacaglia c-moll BWV 582

Wo Gott der Herr nicht bei uns hält BWV 1128

 

Franz Danksagmüller (*1969)

Cantio imitatione Tremula Organi

 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Allegro [Chorał i Fuga] d-moll

 

Krzysztof Urbaniak  jest absolwentem uczelni muzycznych w Warszawie (studia magisterskie)
i Stuttgarcie (KA oraz Konzertexamen) w klasach organów i klawesynu Józefa Serafina, Leszka Kędrackiego, Ludgera Lohmanna i Jörga Halubka. W Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pracuje na stanowisku profesora w klasie organów. Pracuje ponadto w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie. Jako wykładowca prowadził kursy mistrzowskie, m.in. na zaproszenie uczelni muzycznych w Helsinkach, Lubece i Budapeszcie.
Zdobył liczne nagrody na międzynarodowych konkursach organowych, były to między innymi: I nagroda – Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Arpa Schnitgera (Brema, 2010), I nagroda – Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Willema Hermansa (Pistoia, 2009), II nagroda – Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Franza Schmidta (Kitzbühel, 2006), II nagroda – Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Petra Ebena (Opava, 2004), I nagroda – V Konkurs Polskiej Muzyki Organowej (Legnica, 2002). Juror międzynarodowych konkursów organowych, m.in. Internationaler Gottfried-Silbermann-Wettbewerb – 2017, International Schnitger Organ Competition – 2015 i 2019, Internationaler Buxtehude-Orgelwettbewerb 2022. Koncertuje na całym świecie, wykonując co roku kilkadziesiąt solowych recitali. Ma na swoim koncie publikacje sześciu solowych płyt CD dla wydawnictw polskich, niemieckich
i niderlandzkich, a jego nagrania nominowane były m.in. do Preis der Deutschen Schallplattenkritik.
W latach 2013-2016 pełnił funkcję artysty w rezydencji Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

W latach 2013-2016 pełnił funkcję rzeczoznawcy do spraw zabytkowych organów przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, a w kadencji 2021-2024 pełni podobną funkcję przy Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczpospolitej Polskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wykonawstwa muzyki organowej oraz organologii. Jest ponadto dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Pasłęku, Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej w Olkuszu oraz kuratorem organów Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

 

 


7 listopada 2022 (poniedziałek), godz. 19.00

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, ul. św. Tomasza 43, sala 404

 

Koncert César Franck (1822-1890) w 200. rocznicę urodzin w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Weronika Karolczuk, Piotr Michalik, Mikołaj Tokarczyk, Filip Konieczny, Adam Widziński

 

PROGRAM

César Franck (1822-1890)

 

Pièce héroȉque FWV 37, CFF 104

Weronika Karolczuk

 

Chorał h-moll FWV 39, CFF 106

Piotr Michalik

 

Pastorale op. 19, FWV 31, CFF 99

Mikołaj Tokarczyk

 

Prière op. 20, FWV 32, CFF 100

Filip Konieczny

 

Final op. 21, FWV 33, CFF 101

Adam Widziński

 

Weronika Karolczuk – ur. w 2001 roku w Krakowie, w 2020 roku ukończyła PSM II st. w Ełku w
klasie organów mgr Ewy Wołczek (dyplom z wyróżnieniem). Otrzymała wyróżnienie na XIII
oraz XIV Białostockim Festiwalu Młodych Organistów. W 2016 roku, jako członek Ełckiej
Orkiestry Kameralnej, brała udział w wykonaniu Oratorio de Noël C. Saint-Saënsa,
wykonując partię organów. Uczestniczyła w kursach interpretacji oraz improwizacji
organowej prowadzonych przez pedagogów, m.in. takich jak Karol Mossakowski, Filip
Presseisen, Józef Serafin, Adam Tański. Obecnie jest studentką studiów licencjackich w
Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie organów prof. dr. hab.
Wacława Golonki.

 

Piotr Michalik – organista, student Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie organów prof. dr. hab. Marcina Szelesta. W 2018 roku ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu w kl. organów mgr. Kamila Madonia (dyplom z wyróżnieniem), a w 2021 roku ukończył studia licencjackie na Akademii Muzycznej w Krakowie (klasa organów prof. dr. hab. Marcina Szelesta). Studiował również w klasie prof. Wolfganga Zerera oraz prof. Matthiasa Neumanna w Hochschule für Musik und Theater Hamburg (Niemcy) w ramach programu Erasmus+ (2021/22).

Brał udział w wielu konkursach organowych, zdobył m.in. III miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Organowym im. Bronisława Rutkowskiego (Kraków, 2019), wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór J.S. Bacha na V Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej Cantantibus Organis Tarnów-Tuchów 2017. Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich, które prowadzili światowej sławy organiści, m.in. Jörg-Hannes Hahn, Tobias Horn, Olivier Penin, Monica Melcova.

Jest również organistą w kościele Świętego Krzyża w Krakowie, gdzie gra na odrestaurowanym instrumencie z 1704 roku.

 

Mikołaj Tokarczyk – urodził się w 2002 roku, z pochodzenia szczawniczanin. Swoją muzyczną pasję rozwija od 4 roku życia rozwija, ucząc się gry na fortepianie, waltorni i organach. I stopień szkoły muzycznej ukończył w klasie fortepianu Ewy Zachwiei w Szczawnicy, w 2020 roku ukończył Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Krakowie w klasie organów dr. hab. Arkadiusza Bialica (dyplom z wyróżnieniem). Od 2020 roku jest studentem Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, nieprzerwanie kontynuując swój rozwój w klasie organów dr. hab. Arkadiusza Bialica, prof. AMKP.

Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez prof. dr. hab. Dariusza Bąkowskiego-Kois, prof. Markusa Eichenlauba czy dr. Filipa Presseisena. W 2019 roku koncertował we francuskich miastach Dieppe, Saint-Riquier oraz Eu. W kręgu jego zainteresowań leży historia i budowa instrumentów klawiszowych, a także improwizacja i kompozycja.

 

Filip Konieczny (ur. 1999) – laureat II miejsca w VIII Ogólnopolskim Konkursie Organowym im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie (2021), zdobywca wyróżnienia na VII Ogólnopolskim Konkursie Organowym im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie (2019) oraz laureat III nagrody na XII Ogólnopolskim Konkursie Organowym, który odbył się w ramach XIII Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra w Krasnobrodzie (2019). Koncertował w Krasnobrodzie oraz w Soli, a także w Krakowie w ramach Wakacyjnych Koncertów u Świętego Marcina oraz na Koncertach Wielkopostnych. Stale nabiera nowego doświadczenia, biorąc udział w
realizacji licznych koncertów i nagrań. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa
Pendereckiego w Krakowie w klasie organów prof. dr. hab. Andrzeja Białki.

 

Adam Widziński jest studentem drugiego roku studiów licencjackich Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie organów prof. dr. hab. Andrzeja Białki. Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Muzyczną I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie w klasie organów dr hab. Jadwigi Kowalskiej oraz w klasie fortepianu mgr Marty Zwolak. Jest zdobywcą I miejsca w konkursie organowym w ramach XV Białostockiego Festiwalu Młodych Organistów oraz laureatem II nagrody w XI Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Krasnobrodzie. Otrzymał wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Organowym im. Mariana Sawy. Współpracował z Archidiecezjalnym Chórem Chłopięco-Męskim Pueri Cantores Lublinenses.

 


8 listopada 2022 (wtorek), godz. 19.00

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa OO. Jezuitów, ul. Kopernika 26

 

Tadeusz Barylski (Częstochowa)

 

PROGRAM

 

César Franck (1822-1890)

Fantazja A-dur FWV 35, CFF 102

 

Tadeusz Machl (1922-2003)

15 Poematów Różańcowych

            I. Zwiastowanie Najświętszej Maryji Panny

            II. Nawiedzenie

            XV. Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny

 

Maurice Duruflé (1902-1986)

Suita op. 5

            I. Prélude

            II. Sicilienne

            III. Toccata

 

Tadeusz Barylski (*1989)

Trzy improwizacje In memoriam na tematy gregoriańskie

            I. Introit: Requiem Aeternam

            II. Salve Regina

            III. In paradisum

 

Tadeusz Barylski – to pochodzący z Częstochowy organista, pianista i pedagog. Edukację
muzyczną rozpoczął w wieku 7 lat w Zespole Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. Z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy i dr. Daniela Prajznera oraz Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. Hanny Kryjak oraz dr. Huberta Salwarowskiego. Warsztat doskonalił podczas mistrzowskich kursów organowych i fortepianowych pod kierunkiem wybitnych profesorów z Europy i USA. Wciąż rozwija swoje umiejętności gry na organach. Obecnie kształci się na studiach podyplomowych pod kierunkiem prof. Juliana Gembalskiego w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, gdzie pracuje nad sztuką improwizacji organowej.

Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Fiori Musicali, promującego muzykę klasyczną
i młodych wyróżniających się wykonawców. Wraz ze stowarzyszeniem organizuje cykliczne
koncerty muzyki organowej w Koniecpolu, na Jasnej Górze oraz w małych miejscowościach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jego aktywna działalność koncertowa obejmuje zarówno recitale organowe, jak i występy z licznymi solistami, chórami, orkiestrami i zespołami kameralnymi. Jest tegorocznym Stypendystą Prezydenta Miasta Częstochowy dla uzdolnionych artystycznie, które w przeszłości odbierał już trzykrotnie. W swoim dorobku ma dwie płyty organowe, zawierające repertuar od Jana Sebastiana Bacha po muzykę XX wieku, nagrane w najbardziej znanych sanktuariach maryjnych na terenie Polski: w Krzeszowie i na Jasnej Górze. Zawodowo pełni funkcję organisty i chórmistrza w Sanktuarium św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej oraz prowadzi klasę fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach.

 

 


9 listopada 2022 (środa), godz. 19.00

Kościół Świętego Krzyża, ul. Świętego Krzyża 23

 

Koncert finałowy

 

Veronika Miecznikowska (Mannheim/Niemcy) – skrzypce

Tytus Miecznikowski (Lugano/Szwajcaria) – wiolonczela

Marcin Szelest (Kraków) – organy

 

 

PROGRAM

 

Johann Adam Reincken (1643-1722)

Praeludium in G

Holländische Nachtigall

Toccata in g

 

 

Zoltán Kodály (1882-1967)

Duet d-moll na skrzypce i wiolonczelę op. 7

            I. Allegro serioso, non troppo

            II. Adagio. Andante

            III. Maestoso e largamente, ma non troppo lento. Presto

 

Johann Kuhnau (1660-1722)

Praeludium in G

Praeludium in d (Neuer Clavier Übung Andrer Theil, Lipsk 1695)

Sonata aus dem B (Neuer Clavier Übung Andrer Theil, Lipsk 1695)

Praeludium alla breve

 

Veronika Miecznikowska urodziła się w 2000 roku w Bazylei. Pierwsze lekcje skrzypiec pobierała w wieku pięciu lat u Anny Paraschiv w Turynie. W 2007 roku została uczennicą Anny Modesti w Konserwatorium Szwajcarii Włoskiej w Lugano, zaś w roku 2014 została koncertmistrzem Orkiestry Młodzieżowej Szwajcarii Włoskiej (Orchestra Giovanile della Svizzera Italiana). Rok później rozpoczęła dodatkowe lekcje u włoskiego artysty i pedagoga Marco Rizzi w konserwatorium w Mannheim. Od 2019 roku kontynuuje studia u Marco Rizzi w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Scenicznych w Mannheim.

Wygrywała nagrody na wielu narodowych i międzynarodowych konkursach, między innymi konkursie Premio Crescendo we Florencji (pierwsza nagroda w r2013 r.) i Szwajcarskim Konkursie Młodzieżowym (pierwsze nagrody w  2014 i 2016 r.). Występuje również w różnych formacjach zespołów kameralnych od duetu po oktet, między innymi z kwartetem Consonante, w Szwajcarii, we Włoszech i w Niemczech. Jako solistka zaprezentowała swój pierwszy recital w Castello Sforzesco w Mediolanie w 2015 roku, a w 2016 roku wykonała premierę Suity na skrzypce i orkiestrę Fabia Arnaboldi w Kislowodsku z Orkiestrą filharmoniczną północnego Kaukazu i dyrygentem Piotrem Nikiforowem. W czerwcu 2021 roku wystąpiła z Orkiestrą Włoskiej Szwajcarii oraz w listopadzie 2021 roku z Orkiestrą Kameralną Elektoratu Palatynatu (Kurpfälzisches Kammerorchester) na gali poświęconej W.A. Mozartowi, gdzie za wykonanie koncertu skrzypcowego otrzymała Mozart Preis. W czerwcu 2022 roku uzyskała II nagrodę na Konkursie Interpretacji Muzycznej w Lozannie. Gra na skrzypcach przypisywanych Michaelowi Platnerowi, które są jej wypożyczone przez Panią Melanie Magnani.

 

Tytus Miecznikowski – urodzony w rodzinie znanych krakowskich artystów plastyków, w wieku 6 lat rozpoczął naukę gry na skrzypcach. Jako solista i kameralista występuje od 8 roku życia. W 1976 roku, jako uczeń Czesławy Klimczyk, został laureatem I nagrody Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków im. H. Wieniawskiego w Lublinie, w 1978 roku – zwycięzcą Concerto Competition w Interlochen (Stany Zjednoczone). W 1980 roku zaczął grać na wiolonczeli pod kierunkiem Krzysztofa Okonia i dwa lata później zdobył I nagrodę z wyróżnieniem na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Wiolonczelistów. Następnie ukończył studia u Miklosa Perenyi na Akademii Muzycznej Ferenca Liszta w Budapeszcie i później w konserwatorium w Bernie u Waltera Grimmera i Johannesa Bühlera. W 1986 roku otrzymał nagrodę m. Krakowa w dziedzinie muzyki.

W latach 1988-1990 wiele podróżował jako wiolonczelista-solista niemieckiej orkiestry kameralnej we Frankfurcie nad Menem, wykonując repertuar tradycyjny i nowoczesny w licznych domach koncertowych Europy: w ramach jednego tournée prezentował m.in. premierę Notturno na wiolonczelę i orkiestrę Helmuta Lachenmanna (Frankfurt, Monachium a także Moskwa, Leningrad, Ryga, Wilno). Wykonywał również premiery zadedykowanych mu kompozycji Concerto per Archi II oraz Ornifania Zbigniewa Bujarskiego. Występował w ramach niemieckiego programu ministerialnego Muzyka Współczesna RFN w Rosji, na Warszawskiej Jesieni, na festiwalu Polska Kultura organizowanym przez rząd Badenii-Wirtembergii, na festiwalach na zamku królewskim w Gödöllö oraz w Keszthely na Wegrzech, na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk w St. Gallen, w Ledra Soloists na Cyprze i na Longlake Festival w Lugano. Nagrywał również dla rozgłośni radiowych DRS, Südwestfunk oraz Magyar Radio. Od wielu lat regularnie grywa dla stowarzyszenia frisch gestrichen w Bazylei. W tych ramach zagrał m.in. premiery Belenos (kompozycja: Martin Metzger, fotografia: Beat Ernst, 2009), A stone in my shoe (Art Clay, 2009), sonaty na wiolonczelę i fortepian (Beat Schönegg, 2012), Konzert für zwei Violoncelli und eine Bratsche (Beat Schönegg, 2013) i Saitentänze (Martin Metzger, 2013), Largo na altówkę i dwie wiolonczele Zbigniewa Bujarskiego (2013, premiera szwajcarska) oraz Histoire na na wiolonczelę i fortepian (Artemis Aifotiti, 2015).

W 1994 roku nagrał na płyty m.in. suity wiolonczelowe J.S. Bacha, ponownie edytowane w roku 2010 wraz z nagraniem sonat gambowych J.S. Bacha (z Martą Gulyas) i nagraniem muzyki kameralnej XX wieku. W 2014 roku ukazała się, nagrana w duecie z Hansheinzem Schneebergerem, płyta CD+DVD z sonatą M. Ravela i sonatiną A. Honeggera na skrzypce i wiolonczelę.

 

Marcin Szelest ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w The Boston Conservatory. Jest laureatem I nagrody na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. Występuje jako solista i kameralista, w tym z licznymi zespołami instrumentów historycznych (m.in. Concerto Palatino, The Bach Ensemble, Vasa Consort, Weser Renaissance Bremen, Wrocławska Orkiestra Barokowa). Nagrywał dla wytwórni Accent, CD Accord, Claves, cpo, Motette i Musicon.

Marcin Szelest jest profesorem organów w Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi też kursy mistrzowskie w ramach Europäisches Hanse-Ensemble w Lubece oraz Varmia Musica Academia
w Lidzbarku Warmińskim. Jego praca habilitacyjna Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia (2007) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Opublikował m.in. edycje dzieł wszystkich Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego (2015) i Adama Jarzębskiego (2021) oraz tabulatur braniewsko-oliwskich (2021). Jest również członkiem Rady Naukowej serii wydawniczej „Fontes Musicae in Polonia” oraz dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.