Zaduszki organowe 2015

Pod patronatem Jego Eminencji
Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
Metropolity Krakowskiego

Pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego

Jego Magnificencji
prof. Zdzisława Łapińskiego Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie

Prof. Gisberta Schneidera

Kalendarz koncertów:

6 listopada 2015, godz. 19.30
Bazylika Mariacka,

Koncert Inauguracyjny XII Międzynarodowego Festiwalu Zaduszki Organowe im. Profesora Jana Jargonia

Hayo Boerema (Holandia/Rotterdam) (organy)

Program:
7 listopada 2014, godz. 19.00
Bazylika OO. Jezuitów

Józef Serafin (organy)
Program:
8 listopada 2015, godz. 17.00
Bazylika św. Floriana

Wacław Golonka (organy)
Program:

9 listopada 2015, godz. 14.00
Akademia Muzyczna, sala nr 404
Sesja naukowa „Krakowska współczesna muzyka organowa II”

Program Sesji :
otwarcie – prof. dr hab. Mirosława Semeniuk-Podraza (kierownik Katedry Organów AM),
referat: „Jan Jargoń – organista, pedagog, kompozytor – wspomnienie”,
prof.dr hab. Roman Perucki „Jan Janca – z Gdańska przez Kraków do Tybingen”,
mgr Łukasz Mateja „Bogusław Schaeffer – cykl 4 sonat na organy Pory roku, problemy
wykonawcze i interpretacyjne”.

Panel dyskusyjny: prowadzenie dr hab. Marek Stefański

godz. 17.00 Koncert organowy – wykonawcy: Roman Perucki, Marek Stefański, Henryk Jan Botor,
Łukasz Mateja, Renate Stivrina

9 listopada 2015, godz. 20.00
Bazylika OO. Paulinów na Skałce

Roman Perucki (organy), Piotr Tarcholik (skrzypce)

Program: